Andregangsinnkalling til årsmøte 2021 med årsmøtedokumenter

Til alle våre medlemmer,

Her kommer andregangsinnkalling til Aalesunds Turnforening 2021, med tilhørende dokumenter.

Vedlagt ligger innkalling, årsmelding inkludert valgkomiteens innstilling, samt budsjett.

Innkalling til a__rsmøte i Aalesunds Turnforening 2021.pdf

A__rsmelding_2020.pdf

Budsjett_2021_regnskap_2020.pdf

Minner om at alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 10.05.21 her: https://isonen.com/event/ckn8r... eller via mail til info@aatf.no.

Det vil til informasjon bli avholdt opplæring av digitale årsmøter for påmeldte deltakere 11.05.21 kl. 18.00-19.00.

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet vårt på Teams, onsdag 12. mai kl. 18.30.

Beste hilsen,

Styret

Bli medlem