Andregangsinnkalling til årsmøte med årsmøtedokumenter

Vedlagt ligger innkalling, årsmelding inkludert valgkomiteens innstilling samt regnskap for 2021 og budsjett for 2022. Styret er klar over at regnskapet mangler noter og disse vil ettersendes eller fremlegges på årsmøtet. 

Innkalling årsmøte 2022.docx.pdf

Årsmelding 2021.pdf

Regnskap 2021_budsjett 2022.pdf

Vi håper å se mange av dere på årsmøte i foreningens lokaler tirsdag 29. mars kl 18.00.

Med vennlig hilsen 

Styret