Fortsettende årsmøte 14.06 - Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling som fremlagt på årsmøte fortsetter inn til det fortsettende årsmøtet. 

Styreleder; Sindre Molnes
Nestleder; Lise H. Bjørge
Medlem; Terje Skog
Medlem; Elena B Otterlei
Medlem; Merethe Paulsen

Vara;
Tilde Godø
Olav Mannseth

Kontrollutvalg;
Kari Skudal Aase
Kjell Angvik

Arkivar;
Lars Ask
Ragnhild Ask

Ærestegnkomitè; 
Åsta Folkedal Bru
Lars Ask

Annonsering av valgkomité kommer.