Ledige plasser

IMG_2743.jpg

Vi har ledige plasser på følgende grupper (trykk på linken for å komme til påmelding): 

(Oppdatert 17.01.2020)

Gymlek 3-5 år: 

Gymlek førskole mandager (10 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/4

Gymlek førskole onsdager (19 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/5

Turnskole for barn fra 1.-4.klasse (trykk på linken for å komme til påmelding): 

Turnskole nivå 1A (2 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/6

Turnskole nivå 1B (7 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/7

Turnskole nivå 1C (16 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/8

Turnskole nivå 2A (14 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/9

Turnskole nivå 2B (18 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/10

Turnskole nivå 2C (16 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/11

Turnskole nivå 3A (21 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/12

Turnskole nivå 3B (18 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/13

SALTO for barn og ungdom fra 5.klasse og oppover (trykk på linken for å komme til påmelding): 

SALTO nivå 1A (15 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/14

SALTO nivå 1B (13 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/15

SALTO nivå 2A (21 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/16

SALTO nivå 2B (16 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/22

SALTO nivå 3A (20 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/23

SALTO nivå 3B (12 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/17

SALTO nivå 4 (18 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/18

RG-Skole 1.-7.klasse (trykk på linken for å komme til påmelding): 

RG-Skole 1.-4.klasse (14 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/39

RG-Skole 1.-4.klasse Ellingsøy (10 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/42

RG-Skole 5.-7.klasse Ellingsøy (17 ledige plasser) - https://aatf.weborg.no/event/43