PÅMELDING FOR HØSTSEMESTERET ER NÅ ÅPNET FOR GYMLEK, TURNSKOLE OG SALTO


GYMLEK OG TURNSKOLE: http://www.aatf.no/turngrupper...
 
SALTO: http://www.aatf.no/turngrupper...

Vi ber om at alle leser nøye gjennom informasjonen før påmelding. Det kreves innbetaling ved påmelding og man er sikret plass kun hvis påmeldingen går gjennom og treningsavgiften er betalt. 
Vi ber også om at alle sørger for å melde på barna sine på riktige alderstrinn. Vi ønsker at barna skal følge det kullet de tilhører slik at vi får tilrettelagt treningene på best mulig måte. Detaljert informasjon om alle gruppene ligger ute på vår hjemmeside. 

NB! Hvis dere har glemt brukernavn/passord: Trykk «glemt passord», og få tilsendt nytt på mailadressen dere har mottatt denne mailen her på.