Bli med å videreutvikle oss

IMG_5810.jpg

Vi i AaTF ønsker å gi barn og ungdom et trygt og utviklende tilbud. Turn er for tiden veldig populært, og vi har venteliste på de yngre partiene, grunnet stor pågang og kapasitetsutfordringer. Vi ønsker å vokse og forbedre oss i takt med behovet i samfunnet rundt oss, og jobber derfor i samarbeid med fylket og Ålesund kommune om å bygge en ny turnhall.


VI TRENGER DIN STØTTE FOR Å OPPRETTHOLDE OG VIDEREUTVIKLE DET GODE TILBUDET!