Hvordan registrere deg hos Aalesunds turnforening

VIKTIG IFORMASJON OM PÅMELDINGEN TIL PARTIET

Innmelding i foreningen
Du kan melde deg inn i foreningen samtidig som at du gjennomfører påmeldingen til partiet. Du kan også melde deg inn i foreningen ved å registrere deg i vårt medlemssystem Weborg. Ved påmelding skal det betales for treningsavgift for gjeldende semester samt medlemskontingent for gjeldende kalenderår. 

Venteliste

Dersom partiet er fullt kan du sette deg opp på partiets venteliste. Du gjør dette ved å fylle ut opplysningene i påmeldingsfeltet. Dersom det blir ledig plass på partiet vil du motta en e-post med tilbud om plass. Tilbudet faller bort dersom du ikke takker ja til plassen innen 24 timer.
 
Er du allerede medlem av foreningen?
Dersom du allerede er medlem av foreningen logger du deg inn på medlemsprofilen din samtidig som at du gjennomfører påmeldingen. Dersom du opplever problemer med påmeldingen anbefaler vi deg å logge deg inn på din medlemsprofil for å dobbeltsjekke at dine personalia er korrekt registrert i vårt medlemssystem. Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret ditt skal være registrert med 8 siffer. Du skal ikke skrive +47 eller 47 foran telefonnummeret ditt. 
 
NB: Medlemskontigenten for år 2019  være betalt for å få fortrinnsrett til dette partiet. 

NB!
Avmelding
Du kan melde deg av partiet ved å sende oss en e-post med en skriftlig bekreftelse på avmelding innen utgangen av din andre treningsuke (gjelder både for høstsemesteret og vårsemesteret). Antall treningsuker du har hatt regnes fra det tidspunktet du ble påmeldt partiet. Melder du deg ikke av innen utgangen av andre treningsuke skal hele semesteret betales. Bli medlem