Barn

3 - 10 år


Del på Facebook


Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsegrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

For å ha et mål å trene frem mot arrangerer vi hvert år en oppvisning ved avslutningen av hvert semester. Juleoppvisning i desember og klubboppvisning i april/mai. Møre og romsdal turnkrets arrangerer også Kretsturnstevner for barn og unge mellom 6 - 20 år hvert år i mai/juni.

GYMLEK 3 - 5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Foreldre kan være med i salen første gang, deretter ber vi foreldre som ikke deltar i aktiviteten om å vente utenfor eller i garderobe/klubbrom. Oppmenn kan oppholde seg i salen under trening, og fungerer som et kontaktledd mellom trener/foreldregruppe.


TURNSKOLE 6 - 9 år

Vi tilbyr turnskole for barn fra 1.-4.klasse.

Aktiviteten i turnskolen tar utgangspunkt i Idrettens Grunnstige bygget opp av Norges Gymnastikk-og Turnforbund - NGTF. Treningen består av grunnelementer i gymnastikk og turn;

Koordinasjon, balanse, styrke/bevegelighet, matte, hopp, fiksering, spenst og rytme. Vi gir barna nye mål for framgang og mestringsfølelse i forhold til bevegelighet og vanskelighetsgrad. Barna vil lære grunnleggende og enkle turnelement.

Foreldre kan være med i salen første gang. Deretter ber vi foreldre som ikke deltar i aktiviteten om å vente utenfor eller i garderobe/klubbrom. Oppmenn kan oppholde seg i salen under trening, og fungerer bl.a. som et kontaktledd mellom trener/foreldregrupper.

30827_Idrettens_grunnstige_225.jpg