Barn


Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsegrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

GYMLEK 3 - 6 år

På gymlek kombinerer vi gymnastikkens grunnelementer med lek slik at vi gir barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening. Gjennom trening i turnapparater tilrettelagt for små barn skal treningen videreutvikle barnets grovmotoriske ferdigheter. Dette er den første innlæringen av grunnleggende turnelementer. 

Foreldre kan være med i salen første gang, deretter ber vi foreldre som ikke deltar i aktiviteten om å vente utenfor eller i garderobe/klubbrom. 


TURNSKOLE 1.-6.klasse 

Vi tilbyr turnskole for barn fra 1.-6.klasse.

Aktiviteten i turnskolen tar utgangspunkt i Idrettens Grunnstige bygget opp av Norges Gymnastikk-og Turnforbund - NGTF. Treningen består av grunnelementer i gymnastikk og turn;

Koordinasjon, balanse, styrke/bevegelighet, matte, hopp, fiksering, spenst og rytme. Vi gir barna nye mål for framgang og mestringsfølelse i forhold til bevegelighet og vanskelighetsgrad. Barna vil lære grunnleggende og enkle turnelement.

Det er viktig å huske på at alle gymnaster lærer øvelsene i eget tempo. Noen vil trenge lengre tid på å mestre øvelsene, mens andre mestrer øvelsene raskt. Gjennom trening og instruksjon ønsker vi å ivareta alle våre gymnaster, og sørge for at gymnastene i størst mulig grad kan lære øvelsene i eget tempo.

Foreldre kan være med i salen første gang. Deretter ber vi foreldre som ikke deltar i aktiviteten om å vente utenfor eller i garderobe/klubbrom. 

30827_Idrettens_grunnstige_225.jpg


RG perler 4 - 6 år og RG skole 1 - 6 kl. 

Vi har åpne breddepartier på Rytmisk Gymnastikk (RG) - les mer om tilbudet i RG fanen HER

gymnastics-silhouette-png-23.png